Villkor för Uppsägning

 • Uppsägning Begäran skickas endast skriftligen till ekonomi@taxi23.se. Uppsägningen gäller från början av den första i nästa månad och tre månader framåt. Så att uppmärksamma en muntlig uppsägning är inte giltig.
 • Föraren ska alltid med kommunikation med telefonisten och kontorspersonal uppföra sig respektfullt och korrekt samma gäller tvärtom.
 • Telefonisterna följer endast de regler som ledningen har beslutat.
 • Föraren ska alltid köra på ett lagligt och säkert sätt enligt svensk lag och yrkesregler.
 • Föraren ska alltid använda Taxi 23 kläder, bilarna ska följa företagsregler enligt regelbok som finns tillgängliga till alla förare och ägare.
 • Bilen ska alltid vara rent inuti och utanpå och rökfri helst inte använda stark parfym pga av hälsosam besvären.
 • Meddela även kunder om det var nån sort djurtransport utfört av exempelvis katt eller hund med tanke på allergi.
 • Bolagets priser är endast det som gäller, förare får absolut inte ange andra priser, det leder till att föraren blir betalningsskyldig till kund samt böter till bolaget och kan till och med bli avstängd.
 • Bolaget ser mycket allvarligt på det.
 • Telefonisterna ska efter varje pass skicka en rapport om händelser som skett.
 • Telefonisten får stänga av föraren om företagets regler inte följts. En avstängning sker aldrig utan skälig grund.
 • Våra regler ska följas för bästa kvalitet och service för själva företaget Taxi 23 samt för våra kunder.