Samarbetspartner

  • Företaget Taxi 23 har riktlinjer som alla företag som är anslutna till ska följa, det är juridiskt bindande dem emellan.
  • Taxi 23 och enskild chaufför/åkeri. Förare och operatör ska alltid uppträda på ett trevligt och korrekt sätt mot kunder och personal på Taxi 23.
  • Bra service ska visas och vara tillmötesgående för varje enskild person. Alla åkeriföretag/chaufförer ska godkännas av företagets ledning, enligt kundkännedomslagen.
  • Du måste betala utrustning, system och utrustningsavgift i efterhand.
  • Bolagets ledning har rätt att ändra priserna en gång per år.
  • Åkeriet räknas som anslutet till vårt företag även utan skriftligt avtal så snart tjänsterna börjat användas i form av abonnemang tills vidare.